Informacja dla członków Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie statusu osób nieubezpieczonych w roku 2017 dostępna w części kodowanej serwisu Informacja dla członków Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie statusu osób nieubezpieczonych w roku 2017 dostępna w części kodowanej serwisu
Dołącz do nas!

Aby stać się członkiem Federacji Porozumienie Zielonogórskie należy skontaktować się z biurem regionalnym
(patrz: struktura regionalna) i zasilić szeregi organizacji pracodawców ochrony zdrowia stowarzyszonej z PZ
w województwie właściwym dla siedziby firmy podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Federacji.
Wszelkich informacji na ten temat udzielają także pracownicy biura PZ w Zielonej Górze (patrz: kontakt).


ZWIĄZKI      LINKI      REKLAMA      KONTAKT