Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Kongres Medycyny Rodzinnej w Krakowie
Biuro Federacji PZ, 2017-05-26 15:23:11

W Krakowie rozpoczął się XVII Kongres Medycyny Rodzinnej, w którym bierze udział ponad tysiąc lekarzy POZ, w tym przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego z prezesem Jackiem Krajewskim na czele. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas otwarcia kongresu podkreślał, jak bardzo w Polsce potrzebni są lekarze rodzinni i że to właśnie na nich opiera się jego wizja podstawowej opieki zdrowotnej. Szef resortu zdrowia stwierdził także, że trzeba pracować nad prestiżem tej specjalizacji, wspólnie budować jej pozytywny wizerunek i zachęcać młodych lekarzy do jej wybierania. Minister zapowiedział, że być może jeszcze w czerwcu projekt ustawy o POZ trafi do Sejmu; trwają ostatnie konsultacje.
Program XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej jak zwykle obfituje w ciekawe wykłady, warsztaty i kursy. Dziś lekarze dyskutują m.in. o standardach leczenia chorób obturacyjnych, ważnych problemach klinicznych w praktyce lekarza rodzinnego, gastroenterologii prewencyjnej i medycznej marihuanie. Interesująco zapowiada się sobotni panek dyskusyjny pt. „Praktyka lekarza rodzinnego w reformowanym systemie ochrony zdrowia”, do udziału w kto´rym zostali zaproszeni poza reprezentantami środowisk związanych z medycyną rodzinną i pracodawcami także przedstawiciele parlamentu, i Ministerstwa Zdrowia.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT