Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Żłobki nie mają prawa żądać zaświadczeń lekarskich
Federacja PZ, 2017-09-08 18:50:43

Przed przyjęciem do placówki edukacyjnej dla najmłodszych dzieci domaga się od rodziców zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego zapewniają: takie zaświadczenia nie tylko nie są konieczne, ale żądanie tych dokumentów nie ma żadnej podstawy prawnej.

Dyrektorzy placówek powołują się w takich wypadkach na zapisy swoich statutów.

- Statut żłobków jest wewnętrznym dokumentem tych instytucji i w żaden sposób nie wpływa na zobowiązania podmiotów zewnętrznych – wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg. - Dlatego też placówka nie ma prawa odesłać po zaświadczenie, wymagane na podstawie swojego statutu, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze POZ działają w ramach umowy z NFZ i realizują jej zapisy, a świadczenia, które przysługują pacjentowi w ramach świadczeń POZ, określa Ustawa i rozporządzenia. Nie ma w nich zaświadczeń do żłobków, stąd nie są one finansowane ze środków publicznych. 

Rodzice nagminnie spotykają się także z żądaniem zaświadczenia lekarskiego w przypadku, gdy dziecko wraca do placówki po chorobie. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego uważa, że taki wymóg jest wręcz szkodliwy dla dzieci, narażanych na niepotrzebną wizytę w przychodni.

- Rodzice powinni zawalczyć o usunięcie takiego wymogu – dodaje Joanna Szeląg. – Jeśli dyrekcja placówki uważa, że lekarz powinien zbadać dziecko przed przyjęciem oraz po każdej chorobie, powinna podpisać umowę z lekarzem, który będzie te dzieci badał, czy to w momencie rozpoczęcia pobytu w żłobku lub przedszkolu, czy też codziennie.

W ocenie eksperta Porozumienia Zielonogórskiego najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykreślenie podobnych zapisów ze statutu placówek, skoro nie dysponują one lekarzami, z którymi współpracują, nie dysponują środkami na taką usługę, a zaświadczenia takie nie wnoszą nic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. 
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT