09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Konieczne ujednolicenie dokumentacji dla pielęgniarek oraz uproszczenia w e-dokumentacji
Federacja PZ, 2020-01-15 23:03:01

Elektroniczna dokumentacja medyczna była tematem konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w ub. tygodniu w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, oraz organizacji reprezentujących lekarzy i pielęgniarki. W imieniu Porozumienia Zielonogórskiego w konferencji udział brali: wiceprezes Tomasz Zieliński oraz Marek Sobolewski, ekspert PZ.

Przedstawiciele resortu zapewniali podczas spotkania, że MZ nie będzie naciskać na szybkie przechodzenie na elektroniczną dokumentację medyczną. Dodatkowo według ich obietnic, ci lekarze, którzy przejdą na e-dokumentację mogą liczyć na szereg uproszczeń w jej prowadzeniu. Resort zdrowia pracuje obecnie nad tym zagadnieniem. Reprezentanci Porozumienia Zielonogórskiego wnioskowali także o ujednolicenie i uproszczenie dokumentacji pielęgniarek POZ, położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych, wskazując na potrzebę unowocześnienia podejścia do dokumentacji medycznej w związku ze zmianami jakie zaszły w systemie ochrony zdrowia. Resort deklaruje ponowną analizę uwag zgłoszonych przez Federację.ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT